موضوعات > محصولات > تاسیسات، تجهیزات و مشاعات > تهویه مطبوع و سرمایش >

دستگاه تصفیه هوا بلوایر سنس پلاس

حداقل فضای پوششی این دستگاه 18 متر مربع می باشد. این محصول دارای طیف رنگی متنوع است.
مشخصات فنی دستگاه در جدول ضمیمه شده درج گردیده است.