موضوعات > محصولات > تاسیسات، تجهیزات و مشاعات > تهویه مطبوع و سرمایش >

کولر آسانسور گری

سیستم تهویه مطبوع آسانسور گری مناسب تهویه آسانسورهای ادارات، هتل ها و ساختمان های مسکونی می باشد. این دستگاه در دو مدل GDT25 و GDT35 قابل عرضه است.
مشخصات فنی هر دو مدل در جداول ضمیمه شده درج گردیده است.