height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > اقامتی و رستوران > هتل و اقامتگاه موقت >

هتل اسپیناس پالاس

موکت بکاررفته شده در هتل اسپیناس پالاس واقع در سعادت آباد تهران توسط شرکت سیزال تامین گردیده است. مدل بکار رفته اختصاصی برای این پروژه طراحی گردیده.