موضوعات > پروژه ها > مسکونی > پروژه کامل ویلایی و آپارتمانی >

مجتمع ساختمانی حیات

در مجتمع ساختمانی حیات واقع در بوکان تهران از موکت Secret و Paradise که از سری موکتهای مسکونی سیزال است استفاده شده است.