height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > اداری و تجاری و چند عملکردی > خدماتی و رفاهی >

دفتر مرکزی اسنپ

در ساختمان دفتر مرکزی اسنپ واقع در جردن تهران از موکت First که از سری موکتهای اداری سیزال است استفاده شده.