height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > فرهنگی > سینما، تئاتر وهمایش >

گنبد مینا

در پروژه گنبد مینا واقع در تهران از موکت Jetset که از سری موکتهای اداری سیزال است استفاده شده است.