height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > اداری و تجاری و چند عملکردی > مراکز خرید و چند عملکردی، فروشگاه >

بوک لند پالادیوم

این کتاب فروشی که در مجموعه پالادیوم واقع در زعفرانیه تهران می باشد از موکت Kompakt سیزال استفاده کرده است.