height: 500px
مهارت های اجرایی مشابه
موضوعات > مهارت ها > نرم افزارهای معماری > اسکچاپ >

مدل سازی پل با پلاگین Shapebender

در این تمرین نحوه این مدلسازی در محیط نرم افزار اسکچاپ بنمایش گذاشته شده است.