height: 500px
مهارت های اجرایی مشابه
موضوعات > مهارت ها > نرم افزارهای معماری > اسکچاپ >

مدل سازی با پلاگین Component Stringer

در این تمرین مدل سازی یک سازه پرگولا مانند در محیط اسکچاپ ارایه گردیده است.