موضوعات > پروژه ها > اداری و تجاری و چند عملکردی > اداری و تجاری >

مکانیسم باز و بسته شدن عناصر نمای برج های البحر ابوظبی

مكانيسم ميزان باز و بسته شدن عناصر نماي این برج ها بر مبناي دستور هاي نرم افزاري است كه برج ها در شرايط متفاوت آب و هوايي در آن شبيه سازي شده اند بدين ترتيب كه تمامي اين عناصر بصورت مجزا داراي موقعيت و آي دي تعريف شده در نرم افزار مي باشد.
اين نرافزار از طريق سه سنسور كه در بالاي برج ها نصب شده اند و هريك بصورت جداگانه ميزان شدت نور، شدت باد و بارندگي را تشخيص مي دهند شرايط محيطي را آناليز مي كند و رفتار اجزا را در ميزان باز و يا بسته شدن تعيين مي كند.
همچنين در شرايط غير متداول مانند طوفان نرم افزار بصورت دستي و يكجا فرمان مي پذيرد.
عملكرد اين عناصر كنترل ميزان ورود مستقيم نور خورشيد از ساعت ٩ صبح تا ٥ بعد از ظهر است.
Project Name: Albahr Towers
Location: Abu Dhabi
سبک
پارامتریک و کینتیک
موقعیت
ایران
دسته
تامین محصول سازه ای و تاسیساتی