موضوعات > پروژه ها > فرهنگی > موزه، نمایشگاه و گالری >

سازه و ساختار مرکز فرهنگی حیدر علی اف باکو Heydar Aliyev Cultural Center

ساختار این بنا متشكل از سازه بتني پيش تنيده و ديواره هاي برشي در مركز مجموعه، سازه فولادي و كامپوزيت جهت اتصال پوسته نهايي به سازه بتني و در نهايت شبكه اسپيس فريم(خرپاي فضايي) كه زير ساخت اصلي فرم رو شكل مي ده.
در دهانه هاي وسيع كه عناصر سازه اي ستون و يا تير فضاي داخلي را مختل مي كنه باتغيير سطح مقطع پوسته اسپيس فريم اين عناصر حذف شده اند.
پوسته نهايي نما پانل هايي از جنس نوعي #فايبرگلاس با نام تجاري GFRP مي باشد، كه با اجراي زيرساخت هاي مرتبط بر بروي اسپيس فريم هريك جداگانه نصب گرديده است.
فرم طراحي شده بر پايه محاسبات و آناليزهاي مربوطه نهايي گرديده و در اين آناليز بارهاي ويژه زلزله و باد الزامات اصلي طراحي بشمار رفته اند
سبک
مدرن
موقعیت
خارج از ایران
دسته
تامین محصول سازه ای و تاسیساتی