موضوعات > محصولات > چینی آلات و شیرآلات بهداشتی > شیرآلات >

DXV Faucet

طراحی و تولید این شیر توسط کمپانی آمریکایی استاندارد برندز با تکنولوژی لیزر پرینت سه بعدی انجام شده است.
Designer: American Standard Brands DXV Company