height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > آموزشی، تفریحی و ورزشی > مدرسه، دانشگاه و موسسه آموزشی >

ساختار مدرسه Straw Bale School

ایده این مدرسه که در آفريقا واقع شده، استفاده از بسته هاي كاه رو بر روي سازه چوبي عنوان شده. ساختار بسیار سادست بدین ترتیب که سازه های چوبی بصورت پلکانی در کنار یکدیگر فضایی برای قرار گرفتن این بسته های کاه را فراهم آورده اند.
تصاویر به روشنی این ساختار را شرح می دهند.
Architects: Nuru Karim
Location: Africa
سبک
پارامتریک و کینتیک
موقعیت
خارج از ایران
دسته
معماری، طراحی و نظارت اجرا