موضوعات > پروژه ها > فرهنگی > پاویون >

Temple Of No Shopping

پاويون ساخته شده از بشكه هاي فلزي كه با بست نگه داشته شده اند اين پاويون براي چند ماه براي فستيوال "دي ترنسفرم" در برلين بر پا شد و مكاني براي تجمع سخنراني، وركشاپ، خواندن و اجراي نمايش بود.
Architects: Raumlabor Berlin
Photo : Annette Kradisch