موضوعات > پروژه ها > مسکونی > نما، محوطه سازی و بام سبز >

دو جداره سازی نما

سیستم دوجداره سازی نما از سمت فضای داخلی توسط استودیوی ماگاشايل در سایوپایولو بریزیل.
Architects: Magashaele Studio