height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > آموزشی، تفریحی و ورزشی > مدرسه، دانشگاه و موسسه آموزشی >

نمای دانشگاه کویینزلند

جداره نمای این دانشگاه تشکیل شده از پنل های سفالی متحر همراه با زیرساخت هایی از جنس لوله استیل و شیشه است.
Project name: Queensland University in Australia
Architects: Richard Krik and Hassell