موضوعات > پروژه ها > منظر، شهری و اینستالیشن > نشان شهری، اینستالیشن، مجسمه و مبلمان >

سازه تغییر فرم پذیر

این سازه هذلولی شکل توسط دانشجویان الهام شهابی طراحی و اجرا گردیده است.
Deployable Structure by Elham Shahabi's Students
سبک
پارامتریک و کینتیک
موقعیت
ایران
نوع کاربری
اینستالیشن
دسته
طراحی و نظارت سازه و تاسیسات