موضوعات > محصولات > چینی آلات و شیرآلات بهداشتی > شیرآلات >

Shadow Brook Faucet

طراحی این شیر آب را کمپانی آمریکایی استاندارد برندز با تکنولوژی لیزر پرینت سه بعدی در سال 2017 انجام داده است.
Designer: American Standard Brands DXV Company