موضوعات > پروژه ها > اداری و تجاری و چند عملکردی > اداری و تجاری >

دیتایل های سازه و معماری با چوب

این بنای اداری با 7 طبقه روی هم کف و دو طبقه زیرزمین در قلب شهر زوریخ واقع شده است. این پروژه نمونه یک طرح مهندسی از دیتایل ها و اتصالات سازه و معماری با چوبه.
Project Name: Tamedia Office Building
Architects: Shigeru Ban Architects
Photos: Dider Boy de la Tour