height: 500px
پروژه های مشابه
موضوعات > پروژه ها > منظر، شهری و اینستالیشن > فضای سبز و شهرسازی >

Vertical Garden For Concrete Pillars

کمپانی ماشابل ایده باغچه عمودی را برای ستون های بتنی پل های بزرگراه در مکزیک اجرایی کرده است.
گفتنی است که تکنیک بکار برده شده در این دیواره حاصل فرایندی است که بر روی بطری های پلاستیکی بازیافت انجام گرفته.