موضوعات > پروژه ها > فرهنگی > موزه، نمایشگاه و گالری >

Japan House Sao Paulo

این بنا خانه ای برا نمایش هنر، تکنولوژی و صنعت معاصر ژاپن می باشد که سعی دارد ریشه فرهنگ و سنت ژاپنی را در خود بنمایش گذارد. معماری این بنا که توسط کنگو کوما انجام شده نیز برگرفته از الگوهای طرح های ژاپنی می باشد. در اجرای نمای آن از باریکه های چوب استفاده شده است که بصورت رندوم بر روی آن گسترده شده اند.
Architects: Kengo Kuma
Location: Sao Paulo, Brazil
Photography: Flagrante
به "پاکازی" گردهمایی هم اندیشان صنعت ساختمان بپیوندید.